Behandlingar

Klassisk massage 

Klassisk massage, som även kallas Svensk massage, är den mest moderna massageformen och den behandlingsmetod som oftast används i idrottssammanhang.

Massagen både stärker musklerna, genom att stimulera nerv- och muskelsystemet, och skapar en balans mellan muskler och skelett. Metoden är väldigt djupgående och kan, utöver sin förmåga att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Det faktum att man inom Klassisk massage aldrig använder sig av några massageredskap underlättar såklart också för brukande av metoden i idrottssammanhang. På så sätt kan ju behandlingen ganska smidigt utföras då olyckan redan varit framme, eller i förebyggande syfte precis innan en större ansträngning. Den klassiska massagen har inte bara fysisk inverkan på kroppen, utan verkar också välgörande på psyket. Eftersom kroppen frigörs från spänningar tros den klassiska massagen även vara bra för personer som lider av sömnproblem och hyperaktivitet, depression och ångest.

Behandlande terapeutiskt massage  

Vid behandlande massage arbetar jag på ett terapeutiskt sätt med undersökningsmetodik, funktion- och rörelsetester samt djupgående massage, som minskar muskelspänningarna och ökar cirkulationen.

Jag använder pnf- töjningar där man stretchar  förkortade muskler för ökad rörelsefunktion i leden. Efter behandlingen går vi igenom vilka övnigar som kunden ska arbeta ned hemma för att underlätta läkningsprocessen

Förebyggande friskvård 

Min idé är att sätta in förebyggande åtgärder, med helhetssyn på människan, med bland annat hälsoprofilbedömning, fysisk aktivitet, friskvårdsmassage eller kanske bara genom rådgivning.

Optimal Rehabilitering 

Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård, socialvård och kriminalvård.

Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård, socialvård och kriminalvård. Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och återfå en rimlig hälsa efter, till exempel, fysiologisk eller mental sjukdom som lett till funktionsnedsättning. I de fall skadan inte läker eller resulterar i långvarig funktionsnedsättning krävs rehabiliterande insatser för att underlätta ett normalt fungerande liv.

Öronljus behandling 

Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård, socialvård och kriminalvård.

Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvård, socialvård och kriminalvård. Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och återfå en rimlig hälsa efter, till exempel, fysiologisk eller mental sjukdom som lett till funktionsnedsättning. I de fall skadan inte läker eller resulterar i långvarig funktionsnedsättning krävs rehabiliterande insatser för att underlätta ett normalt fungerande liv.

Priser 

Massagebehandling
400 kr

30min

400 kr
Massagebehandling
590 kr

60min

590 kr
Massagebehandling
740 kr

90min

740 kr
Öronljusbehandling
400 kr

45min

400 kr

Eller

Betala med Activway!